ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

На 18.02.2021 г. поради авария в парната инсталация, учебните занятия за всички ученици от ПГХ и ХВТ "Д.И.Менделеев" ще се провеждат в ОРЕС /онлайн/.

На 18.02.2021 г. поради авария в парната инсталация, учебните занятия за всички ученици от ПГХ и ХВТ "Д.И.Менделеев" ще се провеждат в ОРЕС /онлайн/.