ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Проект договор № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030794

Приключи предварителната подготовка на участниците от 1-ва група специалност "Очна оптика" включени в практическо обучение в гр.Милано, Италия в периода 01.09.2022 г. – 16.10.2022 г. по проект „Усвояване на европейски стандарти за химичните и хранителните технологии”, договор № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030794, финансиран по Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение”. Всички са развълнувани и с трепет броят часовете до отлитане.

Пожелаваме им успех и добро професионално представяне!

Проект договор № 2021-1-BG01-KA122-VET-000030794 - Изображение 1