ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ

Януарска изпитна сесия 

ще се проведе от 04.01.2022 г. до 31.01.2022 г., съгласно заповед РД 10 - 136 / 04.11.2021 г. и График за явяване на изпити за :

оформяне на годишни оценки на ученици от самостоятелна форма на обучение

приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение

ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ - Изображение 1ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ - Изображение 2ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ - Изображение 3ИЗПИТНА СЕСИЯ ЯНУАРИ - Изображение 4