ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

СЕСИЯ ЯНУАРИ

Предстоящата изпитна сесия ще се проведе от 03.01.2023 г. до 27.01.2023 г., съгласно заповед РД 10 - 305 / 28.11.2022 г. и График за явяване на изпити за :

Оформяне на годишни оценки на ученици от самостоятелна форма на обучение , както и приравнителни изпити за ученици от дневна форма на обучение през декември и януари