ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ИЗПИТНА СЕСИЯ МАЙ

Г Р А Ф И К

 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ИЗПИТИ -  СЕСИЯ МЕСЕЦ МАЙ ЗА ОФОРМЯНЕ  НА  ГОДИШНИ  ОЦЕНКИ

- ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА ЗА УЧЕНИЦИ 12 КЛАС В ДНЕВНА  И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ,

- ВТОРА ПРИРАВНИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА ПРИДОШЛИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2020/2021  ГОДИНА,

 СЪГЛАСНО  ЗАПОВЕД  №  РД  10 – 418 / 13.05.2021 г.

ИЗПИТНА СЕСИЯ МАЙ - Изображение 1