ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ИЗПИТНА СЕСИЯ МАЙ 2022

ГРАФИК

 

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ИЗПИТИ - СЕСИЯ М.МАЙ ЗА ОФОРМЯНЕ  НА  ГОДИШНИ  ОЦЕНКИ

 ЗА УЧЕНИЦИ 12 КЛАС В ДНЕВНА  И САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ

И ЗА ПРИДОШЛИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА  2021/2022  ГОДИНА,

СЪГЛАСНО  ЗАПОВЕД РД 10 - 500/21.04.2022г.