ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

IX.Г клас преминава в ОРЕС за периода от 14.10.2021г. до 20.10.2021 г. включително

 

Във връзка с установен случай на КОВИД в IX.Г клас в Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „ Д. И. Менделеев“ – Варна и в съотвестствие с разписанията на РЗИ-Варна, класът преминава в ОРЕС в периода от 14.10.2021г. до 20.10.2021 г. включително. Седмичното разписание е без промяна.

Заповед РД10-69/13.10.2021 г.

IX.Г клас преминава в ОРЕС за периода от 14.10.2021г. до 20.10.2021 г. включително - Изображение 1