ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДИППК 2022/2023

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  във връзка с II задължителен ДИППК, утвърдена съгл. заповеди на директора на училището 

  1. Варианти за избор, по които може да се проведе задължителния ДИППКв ПГХ и ХВТ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK)
  • Писмена работа върху изпитна тема ( в частта теория по професия) и индивидуално задание по практика (в частта практика на професията)
  • Защита на дипломен проект в теоритична и практическа част по професията
  1. Дати за провеждане на задължителния ДИППКв ПГХ и ХВТ за придобиване на III  степен за професионална квалификация (III СПK) :
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 май 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) –  01 юни и 02 юни 2023 г., начало 08,30 ч.
  • Защита на дипломен проектв теоретична и практическа част по професията

               29.05.2023г. , начало  08.30 ч. за учениците от всяка специалност – част ТЕОРИЯ

              01 юни и 02 юни 2023 г., начало 08,30 ч.– част ПРАКТИЧЕСКА