ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии в град Варна

График за провеждане на приравнителни изпити

График за провеждане на приравнителни изпити - Изображение 1