ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

График за провеждане на обучението на учениците в електронна среда 23.03-27.03

График за провеждане на обучението на учениците в електронна среда 23.03-27.03 - Изображение 1