ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

График за провеждане на изпит за СПК за служители по Рамкова програма Д

График за провеждане на изпит за СПК за служители по Рамкова програма Д - Изображение 1