ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

График за препланиране на приравнителни изпити _ дневна форма

График за препланиране на приравнителни изпити _ дневна форма - Изображение 1