ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

График за оформяне на годишни оценки за ученици в дневна форма на обучение _ Август 2020 г.

График за оформяне на годишни оценки за ученици в дневна форма на обучение _ Август 2020 г. - Изображение 1