ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии в град Варна

График за изпити за ХІІ клас - сам. форма - сесия м. Април - Май

ВНИМАНИЕ !!!

От 22.04. 2019 г. (понеделник) започва първа поправителна сесия за учениците от ХІІ клас (самостоятелна форма)

График за изпити за ХІІ клас - самостоятелна форма на обучение - Сесия м. Април - Май

График за изпити за ХІІ клас - сам. форма - сесия м. Април - Май - Изображение 1