ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II-РИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 г. ПРИСЪСТВЕНИ И В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII до XII КЛАС

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II-РИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 г.
ПРИСЪСТВЕНИ И В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII до XII КЛАС
1 час 2 час I-во голямо
междучасие
3 час 4 час 5 час II-ро голямо
междучасие
6 час 7 час 8 час
08:00-08:40 08:50-09:30 9:30-9:50 09:50-10:30 10:40-11:20 11:30-12:10 12:10-12:30 12:30-13:10 13:20-14:00 14:10-14:50
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА II-РИ УЧЕБЕН СРОК НА 2020/2021 г. ПРИСЪСТВЕНИ И В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VIII до XII КЛАС - Изображение 1