ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

Държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация

График и Заповед РД10-218/13.05.2021 г.  за провеждане на държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация I-ва изпитна сесия ЮНИ за СПК III на ученици от 12 клас в дневна форма на обучение.

Държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация - Изображение 1