ПГХ ХВТ "Д. И. Менделеев"
Професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии - гр. Варна
Основно меню

22 април - Световен ден на Земята

Световният Ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота на нея.

За първи път инициативата се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г.. Целта е да се обединят хора от цял свят в защита на околната среда.

Граждани и сдружения от страните по света се събират, за да обмислят проблемите, които засягат нашата планета и да намерят решения.

Денят на Земята се отбелязва, за да се подчертае необходимостта от опазване на природните ресурси на планетата . Към днешна дата Денят на Земята има за цел да привлече колкото се може повече страни по света.

В Деня на Земята, година след година има много въпроси: климатични промени, унищожаване на екосистемите, замърсяване на водата и почвата, застрашени животински и растителни видове, изчерпване на невъзобновяемите ресурси.

Не само в Деня на Земята, но и в нашето ежедневие и през останалата част от годината можем да променим начина си на живот, за да намалим въздействието си върху околната среда.

По традиция в нашата гимназията този ден се отбелязва с почистване на двора на училището и засяване на дърво или многогодишно растение.

22 април - Световен ден на Земята - Изображение 1